تفاوت شهروندی و اقامت دائم

تفاوت شهروندی و اقامت دائم

اگر چه بسیاری فکر می کنند که این دو کلمه یکی است ولی اصلا اینطور نیست.این دو واژه کاملا از هم جدا هستند.

به طور کلی ویزا در استرالیا به دو گروه تقسیم میشود:

در مهاجرت در استرالیا اقامت به دو دسته تقسیم می گردد ، یکی موقتی و دیگری دائم.

ویزای موقتی همواره دارای یک تاریخ انقضاء است.یعنی دیر یا زود از 1 روز تا چند سال شما بالاخره باید از استرالیا بروید . زیرا برای شما مقرر شده که تا یک تاریخ معینی میتوانید ساکن استرالیا باشند و در آن تاریخ مجوز ماندن در استرالیا برای شما لغو خواهد شد.ولی نوع دوم آن ویزای دائم است که با اخذ آن شما میتوانید تا مدت بیشتری که حداکثر 5 سال است در استرالیا اقامت داشته باشید.

و اما تفاوت اقامت استرالیا به صورت دائم و شهروندی.در مهاجرت به استرالیا کارت شهروندی به این معنی است که شما شهروند یک کشور هستی .مثلا همه ما شهروند ایرانی هیستیم.به همین صورت هم میتوان شهروند استرالیا شد.ولی لازمه اینکار داشتن اقامت دائم است.یعنی اگز فردی اقامت دائم داشت و مشکل خاصی نداشت و شرایط لازم را دارا بود میتواند یک شهروند استرالیایی بشود .به بیان دیگر یک فرد دارای اقامت دائم و شرایط لازم میتواند شهروند این کشور شود. در صورتی که بسیاری هستند که هنوز کارت ماندن در استرالیا خود را دریافت نکرده اند ولی اقامت دائم دارند.این نکته را باید به یاد داشته باشد که با اقامت موقت نمیتوان شهروند استرالیا شد که البته در این مورد نیز استثنایی وجود دارد که مشمول مردم کشور نیوزیلند میشود. پس شما اگر اقامت دائم بگیرید دیگر رفت و آمد برای مهاجرت به استرالیا  برای شما مشکلی نخواهد داشت.

تمامی ویزا ها تاریخ انقضا دارند ولی اگر یک مقیم استرالیا در خواست کارت شهروندی بدهد ویزای او دیگر تاریخ انقضا ندارد و به طور نامحدود میتواند از آن استفاده کند.

مهاجرت به استرالیا

Save

Save

Save


منو